Technol PLATINUM LS V 5w-30

Tətbiqi:

TECHNOL PLATINUM LS V 5W-30 yağı VW Audi qrupunun ən son mühərrik tələbatlarına cavab vermək üçün hazırlanmışdır. Bu tələbatlarda VW yağdəyişmə üçün uzadılmış servis qrafiki ilə elektron servis indikatorlarıyla birgə yağın daha uzun intervallarla dəyişdirilməsi istənilir.
TECHNOL PLATINUM LS V 5W-30 yağı yüksək və aşağı temperaturlarda yeyilmədən mükəmməl qorunma və mühərrikin daha təmiz saxlanılmasını təmin edir.

 

Üstünlükləri:

  • VW tələbatlarına əsasən daha uzun servis intervalı;
  • Yanacağa qənaəti (ACEA C3 standartına əsasən);
  • Avtomobilin istismar müddəti ərzində mühərrikin faydalı iş əmsalını qoruyub saxlamaq üçün mühərrikin daxilininin təmiz saxlanılması;
  • Sürətli dövretmə və qoruma;
  • Əksər Dizel Hissəcik Filtrləri(DHF) və Katalitik Çeviricilərinə tam uyğunluq.
1 Lt
4 Lt