Technol PLATINUM LS R 5w-30

Tətbiqi:

TECHNOL PLATINUM LS R 5W-30 yağı Renault qrupunun ən son mühərrik tələbatlarına cavab vermək üçün hazırlanmışdır. Bu tələbatlarda Renault yağdəyişmə üçün uzadılmış servis qrafiki ilə elektron servis indikatorlarıyla birgə yağın daha uzun intervallarla dəyişdirilməsi tələb olunur.

Üstünlükləri:

  • Həm dizel, həm də benzinlə işləyən avtomobillərdə Qaz Emissiyasının Azaldılması sistemlərinin səmərəliliyinin qorunub saxlanılması;
  • Oksidləşmiş yağ qatılaşmasına və yağın xarab olmasına yol vermədən yüksək temperaturlarda istismar imkanı;
  • Aşağı temperaturlarda mükəmməl axıcılığın təmini və qış aylarında mühərrikin asan işə salınmasının və yağın mühərrik ətrafında sürətli dövr etməsinin təmini;
  • Həm benzin, həm də dizellə işləyən minik avtomobillərində və yüngül ticari nəqliyyat vasitələrində istifadəyə yararlılığı.
1 Lt
4 Lt