Technol PLATINUM LS R 5w-30

Xüsusiyyətləri və Faydaları:

  • Həm dizel, həm də benzinlə işləyən avtomobillərdə Qaz Emissiyasının Azaldılması sistemlərinin səmərəliliyini qoruyub saxlamağa kömək edir;

  • Oksidləşmiş yağın qatılaşmasına və yağın parçalanmasına yol vermədən yüksək temperaturlarda istismara imkan verir;

  • Aşağı temperaturlarda mükəmməl axıcılığı təmin edir və beləcə, qış aylarında mühərrikin asan işə salınmasına və yağın mühhərik ətrafında sürətli dövr etməsinə imkan verir;

  • Həm benzin, həm də dizellə işləyən minik avtomobillərində və yüngül ticari nəqliyyat vasitələrində istifadə üçün yararlıdır.

1 Lt
4 Lt